Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
seigle
seigle
Reposted fromPornobalken Pornobalken vialatusek latusek
seigle
3143 ce2d
Reposted frommyfashion myfashion viaNails Nails
seigle
Reposted fromoll oll viaNails Nails
seigle
5043 523d 500
Wlewamy do kubeczka bardzo zimną wodę. Dodajemy na przemian po jednej kropli lakieru, tworząc z nich bardzo cieniutkie warstwy. Mieszamy wykałaczką w różne strony żeby wyszedł ciekawy wzorek i zanurzamy paznokieć. Za pomocą wykałaczki, trzymając palca w "miksturze" zdejmujemy niepotrzebną warstwę lakierów. Po chwili wyciągamy paznokieć i za pomocą wacika zamoczonego w zmywaczu do paznokci usuwamy resztę lakieru ze skórek.UWAGA: wątpię, że komuś wyjdzie to za pierwszym razem ale próbujcie ;) Żeby nie ciapać niepotrzebnie paluszków proponuje obkleić palca taśmą samoprzylepną będzie mniej czyszczenia :)
Reposted frommyfashion myfashion viaNails Nails
seigle
9670 7582
Reposted fromNails Nails
8593 cac4
Reposted fromtumblprn tumblprn viaNails Nails
seigle
4337 dca7
Reposted fromcoco-mademoiselle coco-mademoiselle
seigle
seigle
4359 a55a
seigle
Reposted fromzlewkizpolewki zlewkizpolewki
seigle
4528 5dea
Reposted fromiamstrong iamstrong
seigle
Reposted fromcynamon cynamon
seigle
seigle
0526 5ca0
Reposted fromNails Nails
seigle
0543 c7a1
Reposted fromcats cats
seigle
0601 1e8e
Reposted fromcats cats
seigle
0608 4fe9
Reposted fromcats cats
seigle
0609 e9b4
Reposted fromcats cats
seigle
0640 7b4b
Reposted fromcats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl